Начало

Янкула АРХ ЕООД – гр.София,
арх. Младен Янкулов

 

Проектиране и реконструкции на сгради, съоръжения, инженерна инфраструктура,
пречиствателни станции,електро-централи от Възобновими Енергиини Източници – ВЕИ,
линейни ВиК и Ел-мрежи, улично и парково осветление, пътни проекти,
ландшафтна архитектура, интериор и дизайн, 3D моделиране.

 

 

За Контакти:
“Янкула Арх” ЕООД,  арх. Младен Янкулов
моб. 0899 141 445,  тел. 02/9 270 666
mlj@abv.bg

Copyright © 2017 Jankula-arch.com. Всички права запазени.